XV Bal Niepodległości​

"Stronnictwo powinno być jedno: Polska, i temu jednemu służyć będę do śmierci"
Ignacy Jan Paderewski

« 1 z 3 »