XV Bal Niepodległości​

CZAS I Miejsce

Hotel Bristol
9 listopada 2018, godz. 20.00.
ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
00-325 Warszawa 

Dlaczego Hotel Bristol?

Hotel Bristol jest nieodłącznie związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości m.in. przez osobę Ignacego Jana Paderewskiego. Pod koniec XIX w. nieruchomość została kupiona przez spółkę: Ignacy Paderewski, Stanisław Roszkowski i Edmund Zaremba. W 1895 na fragmencie zakupionego gruntu powstała rotunda, w której prezentowana była Panorama Golgota Jana Styki. W 1898 na pozostałej części placu postanowiono zbudować hotel. Inicjatorem inwestycji był Stanisław Roszkowski. Z powodu braku zagranicznych udziałowców powołano Towarzystwo Akcyjne Budowy i Prowadzenia Hotelów w Warszawie, które miało zająć się budową obiektu. Roszkowski znalazł kilku akcjonariuszy oraz nakłonił Ignacego Paderewskiego do sprzedania spółce placu i nabycia akcji. Po odzyskaniu niepodległości w hotelu odbywały się m.in. debaty polityczne z udziałem Ignacego Paderewskiego. Następnie Ignacy Paderewski wycofał się z działalności politycznej, a w związku z tym postanowił sprzedać akcje hotelu i nieruchomości przy ulicy Karowej.

KONTAKT