Tradycja

Tradycja organizowania w naszym kraju hucznych bali sięga okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to polska elita radośnie świętowała odrodzenie Rzeczypospolitej.

Radość
z Niepodległej

Po 123 latach niewoli Polacy znów mogli wieść normalne życie, cieszyć się wolnością i bawić. Przedwojenne bale niepodległościowe stanowiły okazję do wyrażania powszechnej radości z tego faktu i okazania uczuć patriotycznych do odzyskanej Ojczyzny. 


Zaczęło się w Stawisku...

Pierwsze bale organizowane w Muzeum Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku skupiały głównie okoliczne społeczeństwo i przyjaciół stowarzyszenia. Z każdym kolejnym rokiem lista gości się wydłużała, ale nie zmieniło się jedno – od samego początku uczestników balów cechowało przywiązanie do tradycji, wiary katolickiej oraz szacunek i umiłowanie do Ojczyzny i tak jest do dzisiaj. 

Poloneza czas zacząć...

Każdy nasz bal tradycyjnie rozpoczynamy odtańczeniem poloneza. Na późniejszych etapach balu nie brakuje pogadanek historycznych, pięknej muzycznej oprawy oraz śpiewania pieśni patriotycznych. Choć przez jeden wieczór w roku można poczuć atmosferę z czasów II Rzeczypospolitej. 

„Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.”

Stefan Wyszyński

Ważnym elementem balu jest jego aspekt charytatywny. Każdego roku ogłaszany jest nowy cel zbiórki pieniędzy. Dochód z aukcji przedmiotów przekazaliśmy dotychczas m.in. na rehabilitację dzieci, walkę ze skutkami powodzi oraz finansowanie stypendiów. 
W tym roku zbieramy środki we współpracy z Fundacją „Dla Polonii”, która wspiera Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie – Liceum uczące polską młodzież z kresów wschodnich. Po niedawnej awarii, dyrekcji szkoły wciąż trudno doprowadzić szkołę do stanu pozwalającego uczniom na bezpieczną i sumienną naukę. Chcemy im pomóc odzyskać swobodę w szerzeniu wiedzy.

Świętuj z nami

Jeśli patriotyzm, podtrzymywanie narodowych tradycji, a także wspieranie działalności charytatywnej stanowią dla Państwa ważne wartości zapraszamy do udziału w XV Balu Niepodległości.

Serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!